Niedziela, 20 października 2019       Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

 

 

 

 

 

Liturgia Słowa na dziś »


Ministranci Schola Zespoły liturgiczne Koła różańcowe KSM

Ministranci

Określenie ministrant pochodzi od łac. "ministrare" - oznaczającego "służyć". Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.


Strój ministranta stanowią:
- komża i pelerynka, 
- lub alba przepasana cingulum.
Kandydaci do czasu włączenia do grona ministarntów służą w specjalnych szarfach. 


Historia posługi ministrantów
Trudno tak naprawdę określić, kto był pierwszym ministrantem lub kto takie funkcje spełniał jako pierwszy. Początków można się jednak dopatrywać już w Biblii. Nowy Testament mówi nam o chłopcu, który przed cudownym rozmnożeniem chleba przyniósł pięć chlebów i dwie ryby, by Chrystus uczynił cud rozmnożenia pokarmu (J 6, 8-9) . Tradycja uznaje go za "praministranta"; przyniósł on bowiem niejako pierwsze dary ofiarne. Inna teoria mówi, iż Chrystus uczynił pierwszymi ministrantami apostołów: św. Piotra i św. Jana, którym nakazał znalezienie wieczernika i przygotowanie wieczerzy paschalnej (Łk 22, 7-13).


W pierwszych wiekach Kościoła funkcje liturgiczne poza biskupem i prezbiterem spełniali wyłącznie diakoni. W miarę rozszerzania się Kościoła potrzeba było większej ilości ludzi do posług; papież Korneliusz w swym liście wymienia kleryków niższych święceń: subdiakonów, akolitów, lektorów i ostiariuszy. Właśnie spośród akolitów, zanoszących komunię św. nie mogącym uczestniczyć w liturgii wywodził się główny patron służby liturgicznej: św. Tarsycjusz (I połowa III w.) - męczennik Eucharystii.


Chłopcy-ministranci przy ołtarzu zaczynają regularnie służyć od przełomu IV/V wieku. Na powstanie funkcji ministranta w jej dzisiejszej formie miała wpływ praktyka odprawiania Mszy św. bez udziału wiernych, gdzie obecność ministranta była niejako symbolem obecności ludu.


Zadania ministrantów w czasie liturgii
Do głównych zadań ministrantów należą:
- pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne,
- przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym (obie powyższe funkcje spełnia zazwyczaj kościelny-zakrystian),
- przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,
- dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie, nałożenie welonu),


Do zadań ministrantów wobec ludu wiernych (w czasie Mszy cum populo - z ludem):
- bycie przykładem w postawach, gestach, słowach,
- dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy,


Funkcje ministrantów
Wypada, by każdy ministrant w prezbiterium posiadał jakąś funkcję liturgiczną. Niewłaściwe jest, gdy jedna osoba wykonuje 2-3 funkcje, podczas gdy kilku ministrantów jest "bezrobotnych". Stare Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w pkt. 71 mówi: "jeśli jest kilka osób, które mogą spełniać tę samą funkcję, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by podzieliły one między siebie różne części tej samej funkcji". Mnogości funkcji domaga się społeczny charakter liturgii (KL 26).


Spośród funkcji ministranckich można wyróżnić następujące:
- ministrant ołtarza:
      przynoszący dary ofiarne (minister missae),
      posługujący do ksiąg (Mszał itp.) (minister libri),
- ministrant kadzidła (turyferariusz),
- ministrant łódki (nawikulariusz),
- ministrant krzyża (krucyferariusz),
- ministrant światła (ceroferariusz),
- lektor,
- kantor
- psałterzysta


Ministranci w parafii Kopcie:
Boruc Radosław
Dudek Damian
Dudek Grzegorz
Dudek Łukasz
Dudek Marcin
Dudek Przemysław
Gołębiewski Kamil
Grabarczyk Adrian
Grabarczyk Konrad
Gral Artur
Janusz Kamil
Korczak Mariusz
Lubaszka Sylwester
Łokietek Patryk
Michałowski Sebastian
Niewiatowski Kamil
Ołdak Piotr
Pawlak Marcin
Pawlak Piotr
Peciak Piotr
Piekart Karol
Piekart Mateusz
Rybak Krzysztof
Wąsowski Damian
Wąsowski Krystian

Ministranci w Pobratymach:
Chudzik Paweł
Chudzik Piotr
Dybowski Bartłomiej
Kisieliński Rafał
Nojszewski Grzegorz
Polkowski Łukasz

Fotogaleria


Bierzmowanie 2016
własne 2016-09-15
zobacz
Ostatnio dodane informacje

XXIX Niedziela Zwykła
XXVII Niedziela Zwykła
XXVI Niedziela Zwykła
XXII Niedziela Zwykła
XX Niedziela Zwykła
XIX Niedziela Zwykła
XVIII Niedziela Zwykła
XVII Niedziela Zwykła - odpust ku czci św. Krzysztofa
XVI Niedziela Zwykła
XV Niedziela Zwykła
Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz

 
 
statystyka
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach