Czwartek, 4 czerwca 2020       Imieniny: Christy, Helgi, Karola

 

 

 

 

 

Liturgia Słowa na dziś »


Najnowsze informacje: Słowo do wspólnoty parafialnej | Zarządzenie Biskupa Siedleckiego | Słowo do wspólnoty parafialnej | Zsady uczestniczenia w Mszy Świętej | I Komunia Święta |
Aktualności parafialne

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

w związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych

W związku z wydaniem i opublikowaniem w dniu 29 maja br. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 964 nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którego postanowienia wchodzą w życie z dniem 30 maja br., niniejszym zarządzam co następuje:

1. W związku ze zniesieniem limitu osób w kościołach i konieczności zachowania dystansu między wiernymi, w łączności z biskupami diecezjalnymi, z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną 12 marca br. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Zachęcam więc do powrotu do kościołów parafialnych.

2. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. zostaje utrzymana jedynie dla osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz dla tych, które czują nasilony lęk i obawę przed możliwością zarażenia się. Jednocześnie zobowiązuję osoby korzystające z tej dyspensy do trwania na osobistej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

3. Zostaje w pełni przywrócona możliwość sprawowania Mszy św. z udziałem wiernych
w kaplicach parafialnych i zakonnych.

4. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w nowym Rozporządzeniu (§ 15 ust. 8) podczas zgromadzeń w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. W przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie lub mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

5. Zachęcam wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze w okresie paschalnym z sakramentu pokuty i nie przyjęli Komunii św. wielkanocnej, aby uczynili to do uroczystości Trójcy Świętej tj. do 7 czerwca br. Proszę duszpasterzy, aby zatroszczyli się w najbliższych dniach o zorganizowanie dodatkowych dyżurów spowiedniczych.

6. Nowe przepisy pozwalają – przy zachowaniu przepisów sanitarnych – na przywrócenie w parafiach spotkań formacyjno-duszpasterskich wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych, a także organizowania katechez chrzcielnych i przedmałżeńskich.

7. Przywrócona możliwość organizowania zgromadzeń publicznych (do 150 osób) pozwala na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym proszę Księży Proboszczów, aby kierując się roztropnością zorganizowali na terenie przykościelnym procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

8. Zachęcam do trwania na modlitwie w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Proszę, aby te intencje przez cały najbliższy miesiąc polecać Najświętszemu Sercu Panu Jezusa podczas nabożeństw czerwcowych oraz poprzez śpiew Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…” na zakończenie każdej Mszy św.

Dziękując Panu Bogu za dotychczasową opiekę, wzbudzajmy w sobie postawę jeszcze większego zaufania Bożej Opatrzności, a także ducha pokuty i nawrócenia. Niech ten czas trudnego doświadczenia, jaki przeżywamy, zbliży nas jeszcze bardziej do Boga, umacniając wiarę i pogłębiając relacje międzyludzkie.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI więcej 

Słowo do wspólnoty parafialnej
Moi Drodzy!
W związku z zarządzeniem władz państwowych, oraz zarządzeniem Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy następują zmiany w funkcjonowaniu naszej wspólnoty parafialnej.
1. Od dnia dzisiejszego, nie obowiązuje limit osób uczestniczących we Mszy Św. wewnątrz kościoła. Mamy starać się zachować od siebie bezpieczną odległość i mieć zakryte usta i nos.
2. Od poniedziałku 1 czerwca, zostaje zniesiona dyspensa od udziału we Mszy Św. niedzielnej i w święta nakazane. Zostaje utrzymana dla osób w podeszłym wieku, mających objawy infekcji ( katar, podwyższona temperatura, kaszel itp.), oraz odczuwających silny lęk przed zakażeniem.
3. W związku ze zniesieniem dyspensy, od 1 czerwca przestajemy transmitować Msze Św. z naszego kościoła. W najbliższą niedzielę 31 maja, będziemy transmitować Mszę św. o godz. 12.00.
4. Od niedzieli 7 czerwca powracamy do stałego porządku Mszy Św. Będą odprawiane w niedzielę o 9.00 i 11.00. Powraca Msza Św. w Pobratymach.
5. Do końca czerwca sobotnia Msza Św. o godz. 18.00, będzie odprawiana jako niedzielna.
6. Poświecenia pól w Nowej i Starej Suchej, oraz w Wólce Proszewskiej odbędą się w tradycyjnej formie, z procesją do czterech ołtarzy. Proszę jednak zachować od siebie wymagane odległości i zasłaniać usta i nos. Z tego powodu nie będą niesione obrazy, tylko krzyż i chorągwie.
7. Zapraszam do służenia do Mszy Św. ministrantów i lektorów.
8. Do następnej niedzieli ( Trójcy Przenajświętszej), możemy korzystać ze spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie, i zapewniam o modlitwie w Waszej intencji.
Ksiądz Proboszcz
więcej 

Słowo do wspólnoty parafialnej
Moi Drodzy!
W kilku słowach odniosę się do obecnej sytuacji, pozwólcie, że uczynię to w punktach.
1. Od najbliższej niedzieli 17 maja, zmienia się liczba osób mogących uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła.
Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych, limit wynosi 1 osobę na 10 metrów kwadratowych. W naszym kościele we Mszy św., będą mogły uczestniczyć 54 osoby. Nie wliczamy: księży oraz osób posługujących w czasie liturgii ( ministranci, osoby czytające, schola, panowie kościelny i organista).
2. W celu zachowania w kościele odpowiedniego dystansu, tak jak do tej pory, będą rozłożone kartki. Proszę zajmować miejsca, tam gdzie będą się one znajdowały.
Gorąco proszę, abyśmy zajmowali miejsca po obu stronach kościoła.
3. Przepisy, nie regulują liczby osób uczestniczących we Mszy św. na zewnątrz kościoła. Osoby będące na zewnątrz, powinny zachować wymaganą od siebie odległość 2 metrów.
4. Uczestniczący w Mszy św. wewnątrz jak i na zewnątrz, powinni mieć zakryte usta i nos.
5. Nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa dotycząca udziału we Mszy św. niedzielnej. Osoby korzystające z dyspensy mają obowiązek uczestniczenia w transmisji Mszy św. " na żywo", a nie z odtworzenia. Uczestnicząc w transmisji powinniśmy zachowywać się tak, jak podczas Mszy św. w kościele ( nie wykonujemy w tym czasie, żadnych innych czynności), wzbudzamy w sobie wolę przyjęcia Pana Jezusa w komunii św., tzw. komunia św. duchowa. Komunia św. duchowa, nie jest równoznaczna z przyjęciem komunii św. sakramentalnej.
6. Do czasu obowiązywania dyspensy, będziemy transmitować niedzielną Mszę św. z naszego kościoła. W miesiącu maju transmitujemy Mszę św. o godz.12.00.
7. Przypominam, że mamy obowiązek przystąpienia do spowiedzi i przyjęcia komunii św. w okresie wielkanocnym. Od tego obowiązku nie ma dyspensy.Spowiedź w każdy dzień powszedni od 16.30 do 17.00, przed Mszą św., oraz w niedzielę podczas każdej Mszy św.
8. Nadal niedzielne Msze św. w naszej parafii o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00. Chodzi o to, aby jak największa liczba osób mogła w nich uczestniczyć. Propozycje udziału poszczególnych wiosek podawane są w Ogłoszeniach parafialnych. Przypominam, że sobotnia Msza św, celebrowana o godz. 18.00 może być potraktowana jako Msza św. niedzielna.
9. Osoby korzystające z dyspensy od niedzielnej Mszy św., zachęcam do udziału we Mszy św. w dni powszednie, kiedy jest mniej ludzi. Chodzi o to, abyśmy nie tracili kontaktu ze wspólnota parafialną i życiem sakramentalnym.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Codziennie w modlitwie polecam całą naszą wspólnotę parafialną Panu Bogu.
Niech Patronka naszej parafii, Najświętsza Maryja Królowa Polski, otacza nas swoją opieką.
Ksiądz Proboszcz więcej 

Starsze informacje:
  • Zsady uczestniczenia w Mszy Świętej
    1)Przypominam, że do odwołania, obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od uczestniczenia we mszy św. niedzielnej. Można korzystać z transmisji telewizyjnych czy Internetowych. Korzystając z nich, należy pamiętać, że powinniśmy korzystać z nich " na żywo", a nie, z odtworzenia. 2)Jak wiemy, zostały zmienione, zasady dotyczące liczby osób uczestniczących we mszy św. W naszym kościele, wewnątrz może uczestniczyć 36 osób. Do tej liczby, nie włącza się: sprawujących liturgię, służby liturgicznej, osób czytających, śpiewających p. Organisty. W kościele, będą rozłożone białe kartki. Pomogą nam one zająć odpowiednie miejsca i zachować odstępy. Proszę, aby zajmować miejsca tam, gdzie będą rozłożone kartki i zachować odstępy między sobą. 3) Wstęp na chór, ma tylko p.Organista i osoby śpiewające. Nie ma tam, zbyt wiele miejsca, stąd trudno byłoby zachować, wymagane od siebie odstępy. 4) Przepisy nie określają, liczby osób uczestniczących we mszy św., które przebywają na zewnątrz kościoła. Należy tylko zachować między osobami odstęp 2 metrów. Będą włączone głośniki na zewnątrz, jeśli ktoś zechce wziąć udział, we mszy św. przebywając na zewnątrz, będzie to możliwe. Przypominam, że wszyscy, zarówno będący wewnątrz kościoła, jak i na zewnątrz powinni mieć zakryte usta i nos. 5) Chcąc umożliwić, jak największej liczbie osób, udział we mszy św., będą one sprawowane w niedzielę o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00. 6) W celu uniknięcia sytuacji, że na jednej mszy św. będzie bardzo dużo wiernych, a na innych znikoma ilość, ośmielam się zaproponować, aby na konkretne godziny, przybyli mieszkańcy wybranych wiosek, z zaznaczeniem, że zawsze pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję mszalną. Na najbliższą niedzielę 10 maja proponuję następujący porządek: godz. 8.00 - Polków Daćbogi i Pobratymy godz. 9.00 - Chojeczno Cesarze i Sybilaki godz. 10.00 - Nowa i Stara Sucha, Słuchocin godz. 11.00 - Gałki i Kopcie godz. 12.00 Wólka Proszewska i Proszew Porządek na następną niedzielę podam w ogłoszeniach. 7) Od soboty 2 maja, w każdą sobotę do odwołania, msza św. o godz. 18.00 będzie sprawowana, jako msza św. niedzielna. Będą czytania mszalne z niedzieli i kazanie. Osoby, które będą uczestniczyły we mszy św. w sobotę o godz. 18.00, będą mogły ją traktować, jak mszę św. niedzielną. 8) Bardzo proszę, o wyrozumiałość i zastosowanie się do przedstawionych zasad. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i błogosławię. Ksiądz Proboszcz więcej 
  • Komunikat Księdza Biskupa o mianowaniu ks. Grzegorza Sychodolskiego biskupem pomocniczym
    Komunikat Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY o mianowaniu ks. kanonika Grzegorza Suchodolskiego biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckie Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Klerycy, Drodzy Bracia i Siostry! Przez wiele miesięcy, od czerwca ubiegłego roku – po mianowaniu Księdza Biskupa Piotra Sawczuka Biskupem diecezjalnym w Drohiczynie – Kościół Siedlecki modlił się o nowego biskupa pomocniczego. Nasze modlitwy zostały wysłuchane. Radosna informacja o mianowaniu przez Ojca Świętego Franciszka nowego biskupa pomocniczego dla Diecezji Siedleckiej została podana przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce w czwartek, 16 kwietnia br. Nowym biskupem pomocniczym naszej Diecezji, ze stolicą tytularną Mesarfelta, został mianowany Ksiądz Kanonik Grzegorz Suchodolski, proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedleckiego. Ksiądz Biskup Grzegorz urodził się i wychowywał w Łukowie. Środowisko rodzinne, tworzone przez rodziców Mariannę i Hieronima, i środowisko parafialne – najpierw parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie Przemienienia Pańskiego w Łukowie – umacniało w nim wiarę w Boga, miłość do Kościoła i pozwoliło odkryć powołanie do kapłaństwa. Wartości którymi żył, pogłębił w czasie przygotowania do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1988 roku przez posługę Biskupa Jana Mazura i od 32 lat należy do prezbiterium Kościoła Siedleckiego. Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach oraz jako proboszcz w parafii Kopcie i w parafii katedralnej w Siedlcach. Najbardziej jednak Ksiądz Biskup Grzegorz znany jest w naszym Kościele diecezjalnym, w Kościele w Polsce i w świecie, z zaangażowania w duszpasterstwo młodzieży, a szczególnie w przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Tej pracy poświęcił 21 lat swego kapłańskiego życia. Jako dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, przygotowywał i koordynował pobyt Polaków w czterech spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, trzech z Benedyktem XVI i dwóch z papieżem Franciszkiem. Księże Biskupie Grzegorzu! Serdecznie gratulujemy decyzji Ojca Świętego Franciszka i dziękujemy za podjęcie się biskupiej posługi w czasach, w których świat i Kościół, cierpi nie tylko z powodu epidemii koronawirusa, ale także z powodu wirusa laicyzacji, jaki dotyka serc ludzi wierzących, szczególnie młodzieży i próbuje zniszczyć w nich wiarę w Boga oraz zachwiać w nich przynależność do Chrystusowego Kościoła. Twoje wieloletnie doświadczenie pracy duszpasterskiej z młodzieżą będzie Ci zapewne pomocne w posłudze biskupiej w naszej Diecezji. Z nadzieją patrzą więc na Twoją posługę biskupią wszyscy: księża, osoby życia konsekrowanego, klerycy i wierni świeccy, a pośród nich starsi, rodzice, młodzież i dzieci. Wszyscy oczekują świadectwa Twojej wiary, nadziei i miłości do Boga i Twojego zaangażowania w życie naszego Kościoła diecezjalnego. Życzę Ci, wraz z księżmi, osobami życia konsekrowanego, klerykami i wiernymi świeckimi, byś wsparty łaską Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, podjął to zobowiązujące dzieło posługi biskupiej, z zaufaniem do Tego, który Cię powołał i pewnym modlitewnym wsparciem tych, którym będziesz służył. Polecając osobę Dostojnego Księdza Biskupa Nominata i Jego posługę w naszej Diecezji Dobremu Bogu oraz wstawiennictwu Maryi, Królowej Apostołów, a także Patronów naszej Diecezji i Błogosławionych Męczenników z Pratulina, proszę, aby w drugą Niedzielę Wielkanocną, kończącą Oktawę Świąt Wielkanocnych, zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia, dołączyć do modlitwy wiernych wezwanie w intencji Księdza Biskupa Nominata Grzegorza oraz po Komunii Świętej na głównej Mszy świętej odśpiewać dziękczynne Te Deum. Z pasterskim błogosławieństwem + Kazimierz Gurda BISKUP SIEDLECKI L. dz. 253/2020 Siedlce, dnia 16 kwietnia 2020 r. ________________________________ Powyższy Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej w niedzielę, 19 kwietnia br., jak również umieścić go w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii. więcej 

Serwis Katolickiego Radia Podlasie

 

Fotogaleria


Bierzmowanie 2016
własne 2016-09-15
zobacz
Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz

 
 
statystyka
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach