Piątek, 9 października 2015       Imieniny: Arnolda, Ludwika, Sybili

 

 

 

 

 

Liturgia Słowa na dziś »


Najnowsze informacje: XXVII Niedziela Zwykła | XXV Niedziela Zwykła | XXIV Niedziela Zwykła | XXIII Niedziela Zwykła | XXII Niedziela Zwykła |
Aktualności parafialne

XXVII Niedziela Zwykła
W czasach Jezusa kobieta uznawana była za całkowicie zależną od swojego męża, a według dominującej wśród faryzeuszów interpretacji prawa Mojżeszowego mąż mógł oddalić ją z jakiegokolwiek, najbardziej nawet błahego powodu. Również dzieciom odmawiano wówczas jakichkolwiek praw. Według ówczesnej pedagogiki dziecko miało dopiero stawać się pełnowartościowym człowiekiem, ucząc się — dzięki surowej dyscyplinie — rozróżniać między dobrem a złem.

Jezus, biorąc w obronę instytucję małżeństwa i oburzając się na swoich uczniów, którzy lekceważyli dzieci i odmawiali im dostępu do Niego, uczy nas szacunku dla innych. Drugiego człowieka nie można traktować w sposób instrumentalny. Nie można też gardzić tymi, którzy wydają się słabsi czy mniej ważni. Jedność i równość ludzi oraz ich różnorodność należy do istoty Bożego zamysłu w stosunku do świata. więcej 

XXV Niedziela Zwykła
Ewangelista opisuje wyraźny przykład rozbieżności pomiędzy myślami i drogami Bożymi a ludzkimi: oto gdy Jezus, zmierzając z Apostołami do Jerozolimy, zapowiada im czekającą Go tam mękę i krzyż, oni w tym czasie spierają się pomiędzy sobą o to, kto z nich jest największy.

Czy owa rozbieżność myślenia i postępowania względem Jezusa nie uwidacznia się niejednokrotnie i w życiu człowieka dzisiaj? Lansowany styl życia zdominowany pogonią za tym, by więcej mieć i żyć coraz bardziej komfortowo oraz by bardziej być, gdy się zdobędzie intratne stanowisko, wyższy stopień naukowy, większy prestiż u innych i władzę nad nimi — może skłaniać człowieka do zazdrości, zawiści i wyzwalać w nim przesadne ambicje. więcej 

XXIV Niedziela Zwykła
Dzisiejszy fragment Ewangelii składa się z trzech części. Pierwszą stanowi wyznanie św. Piotra. Gdy Chrystus pytał swych uczniów o to, za kogo Go ludzie uważają, padły odpowiedzi, które odzwierciedlały panujące wówczas o Nim opinie. Wtedy znów zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. W imieniu wszystkich Piotr wyznał: „Ty jesteś Mesjaszem”.

Drugą część stanowi nauczanie Jezusa mówiące o tym, co Go jako Mesjasza spotka: „Syn Człowieczy musi wiele cierpieć (...), będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”. Jezus użył tu słowa „musi”, zaznaczając w ten sposób, że czekające Go męka i zmartwychwstanie należą do istoty mesjańskiego posłannictwa. więcej 

Starsze informacje:
  • XXIII Niedziela Zwykła
    To co dzieje się z głuchoniemym, któremu Chrystus przywraca zdrowie, przypomina w jakimś stopniu sytuację człowieka, która po latach życiowej pustki nagle odkrywa, że jest inny świat i inne życie niż to, które zna. Otwierają się jego uszy, rozwiązuje język i zaczyna - używając słów dzisiejszej Ewangelii - „prawidłowo mówić". więcej 
  • XXII Niedziela Zwykła
    Polemika Pana Jezusa z faryzeuszami i „uczonymi w Piśmie” prowokuje do refleksji nad naszą religijnością współczesną; na ile ona jest — jak chce w swoim Liście św. Jakub Apostoł — „czysta i bez skazy”. „Skażenie” religijności rodaków Chrystusa polegało na tym, że zbyt wielką wagę przywiązywali do tego, co w religii jest tylko „zewnętrzne” oraz dopuścili do głębokiego rozziewu między wyznawanymi prawdami wiary a praktyką życia. Żydzi, „trzymając się tradycji starszych”, skrupulatnie przestrzegali „podanych przez ludzi” zasad i zwyczajów, nadając im często sankcję religijną (np. mycie kubków i rąk), a jednocześnie uchylali lub błędnie interpretowali przykazania pochodzące wprost od Boga. Postawę taką już wcześniej napiętnowali prorocy: „Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie”. więcej 

Serwis Katolickiego Radia Podlasie

 

Fotogaleria


Dożynki 2015
własne 2015-09-08
zobacz
Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz

Serwis e-KAI

Arcybiskup Mosulu w Krakowie: przyjmijcie syryjskich katolików
O modlitwę i pomoc materialną dla swoich diecezjan, którzy wszystko musieli zostawić, uciekając przed fanatykami Państwa Islamskiego prosił w Krakowie abp Yohanna Petros Mouche, syryjskokatolicki arcybiskup Mosulu, Kirkuku i Kurdystanu.

Kielce: XV Dzień Papieski z festynem rodzinnym (zapowiedź)
Eucharystia w kościele akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach i festyn rodzinny w Parku Miejskim z okazji Dnia Papieskiego oraz kwesty i świadectwa stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia - tak w najbliższą niedzielę 11 października w Kielcach zapowiadają się obchody XV Dnia Papieskiego.

Jasna Góra: ponad 20 tys. uczniów szkół JPII modliło się za rodziny
W łączności z papieżem Franciszkiem i uczestnikami Synodu Biskupów o rodzinie na Jasnej Górze odbyła się 15. Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II. W dwudniowym spotkaniu udział wzięło ponad 20 tys. przedstawicieli placówek różnego szczebla noszących imię świętego papieża. Hasłem zjazdu były słowa: "Jan Paweł II - patron rodziny".

Abp W. Depo do alumnów WSD: trzeba czynić dobro i modlić się
Bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest moim Panem, Jezus moją Drogą i moim Życiem. Te słowa są zadaniem - powiedział 8 października metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Przewodniczył on Mszy św. w kościele seminaryjnym Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z okazji inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

By rodzina była silna Bogiem - XV Dzień Papieski
"Tegoroczny Dzień Papieski odbędzie się 11 października 2015 r. pod hasłem "Jan Paweł II - Patron Rodziny". Głównym organizatorem wydarzeń jest obchodząca w tym roku jubileusz 15-lecia Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", a także "Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło". Hasło XV Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Patron Rodziny" jest bezpośrednim nawiązaniem do zwołanych przez Papieża Franciszka obrad XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat "Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym, który odbywa się w dniach 4-25 października 2015 r. w Rzymie. Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", której misją jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II, poprzez tegoroczne obchody podkreśla szczególną troskę Papieża Polaka o świętość i trwałość rodzin."

 
 
statystyka
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach