Czwartek, 21 stycznia 2021       Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

 

 

 

 

 

Liturgia Słowa na dziś »


Informacje z parafii Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Kalendarz wydarzeń Fotogaleria Serwis KRP Serwis e-KAI

Aktualności parafialne

I Komunia Święta
W dniu dzisiejszym, Ksiądz Biskup wydał zarządzenie dotyczące I Komunii Św. w naszej diecezji.

Zgodnie z nim, zaplanowana na dzień 16 maja, uroczystość I Komunii Św. w naszej parafii , nie odbędzie się w tym terminie. Kiedy tylko, będzie można spotkać się z rodzicami dzieci I komunijnych, ustalimy wspólnie inny termin, tej uroczystości. W dniu dzisiejszym, trudno jest powiedzieć, kiedy będzie to możliwe. Z uwagą będziemy śledzić,zarządzenia władz państwowych i zgodnie z nimi podejmować decyzje. Wiem, że ta decyzja niesie ze sobą liczne niedogodności. Przepraszam za nie, ale obecna sytuacja jest niezależna, od nikogo z nas. Poniżej publikuję tekst zarządzenia Księdza Biskupa.

Ksiądz Proboszcz

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

dotyczące Pierwszej Komunii św.

w trwającym stanie epidemicznym

Mając na uwadze zbliżający się czas - zaplanowanych w parafiach na maj i czerwiec - uroczystości Pierwszej Komunii św. i obchodów rocznicy Pierwszej Komunii św., jak również kierowane liczne zapytania i wątpliwości w tej sprawie w związku z trwającym stanem epidemicznym, w nawiązaniu do mojego Komunikatu z dnia 24 marca br., gdzie zostało podane,

iż planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych, postanawiam, że:

1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ich najbliższych oraz aktualne rozporządzenia władz państwowych, do czasu przywrócenia przez kompetentne organy państwowe zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych nie można przeprowadzać spotkań formacyjnych z dziećmi i rodzicami oraz organizować uroczystości pierwszokomunijnych i rocznicy Pierwszej Komunii św.

2. W obecnej sytuacji trwającej epidemii i obowiązującego rozporządzenia o zamknięciu szkół do dnia 26 kwietnia br. należy odwołać wszystkie zaplanowane terminy Pierwszej Komunii św., jakie miały odbyć się w pierwszej połowie maja br.

3. Na prośbę rodziców można termin Pierwszej Komunii św. przenieść na okres powakacyjny. Jeżeli jednak nastąpi otwarcie szkół i powrót do nich dzieci - po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami i uwzględnieniu obowiązujących przepisów państwowych dotyczących ilości wiernych gromadzących się w kościołach – można podjąć decyzję o zorganizowaniu uroczystości Pierwszej Komunii św. jeszcze przed wakacjami. Należy przy tym jednak pamiętać o wyznaczeniu odpowiedniego czasu na bezpośrednie przygotowanie dzieci do sakramentu spowiedzi i Komunii św.

4. Bardzo proszę, aby rodzice – ze względu na brak możliwości wspólnych spotkań

w kościele z księżmi i katechetami – przygotowywali swoje dzieci do Pierwszej spowiedzi i Komunii św. poprzez rodzinną modlitwę, wyjaśnianie prawd wiary

i katechezę domową. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny.

Z pasterskim błogosławieństwemBISKUP SIEDLECKI

L. dz. 255/2020

Siedlce, dnia 18 kwietnia 2020 r.

więcej

Komunikat Księdza Biskupa o mianowaniu ks. Grzegorza Sychodolskiego biskupem pomocniczym
Komunikat Biskupa SiedleckiegoKAZIMIERZA GURDY o mianowaniuks. kanonika Grzegorza Suchodolskiegobiskupem pomocniczym Diecezji SiedleckieCzcigodni Księża,Osoby Życia Konsekrowanego, Klerycy,Drodzy Bracia i Siostry!Przez wiele miesięcy, od czerwca ubiegłego roku – po mianowaniu Księdza Biskupa Piotra Sawczuka Biskupem diecezjalnym w Drohiczynie – Kościół Siedlecki modlił się o nowego biskupa pomocniczego. Nasze modlitwy zostały wysłuchane.Radosna informacja o mianowaniu przez Ojca Świętego Franciszka nowego biskupa pomocniczego dla Diecezji Siedleckiej została podana przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce w czwartek, 16 kwietnia br. Nowym biskupem pomocniczym naszej Diecezji, ze stolicą tytularną Mesarfelta, został mianowany Ksiądz Kanonik Grzegorz Suchodolski, proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedleckiego.Ksiądz Biskup Grzegorz urodził się i wychowywał w Łukowie. Środowisko rodzinne, tworzone przez rodziców Mariannę i Hieronima, i środowisko parafialne – najpierw parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie Przemienienia Pańskiego w Łukowie – umacniało w nim wiarę w Boga, miłość do Kościoła i pozwoliło odkryć powołanie do kapłaństwa. Wartości którymi żył, pogłębił w czasie przygotowania do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1988 roku przez posługę Biskupa Jana Mazura i od 32 lat należy do prezbiterium Kościoła Siedleckiego. Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach oraz jako proboszcz w parafii Kopcie i w parafii katedralnej w Siedlcach.Najbardziej jednak Ksiądz Biskup Grzegorz znany jest w naszym Kościele diecezjalnym, w Kościele w Polsce i w świecie, z zaangażowania w duszpasterstwo młodzieży, a szczególnie w przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Tej pracy poświęcił 21 lat swego kapłańskiego życia. Jako dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, przygotowywał i koordynował pobyt Polaków w czterech spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, trzech z Benedyktem XVI i dwóch z papieżem Franciszkiem.Księże Biskupie Grzegorzu! Serdecznie gratulujemy decyzji Ojca Świętego Franciszka i dziękujemy za podjęcie się biskupiej posługi w czasach, w których świat i Kościół, cierpi nie tylko z powodu epidemii koronawirusa, ale także z powodu wirusa laicyzacji, jaki dotyka serc ludzi wierzących, szczególnie młodzieży i próbuje zniszczyć w nich wiarę w Boga oraz zachwiać w nich przynależność do Chrystusowego Kościoła. Twoje wieloletnie doświadczenie pracy duszpasterskiej z młodzieżą będzie Ci zapewne pomocne w posłudze biskupiej w naszej Diecezji. Z nadzieją patrzą więc na Twoją posługębiskupią wszyscy: księża, osoby życia konsekrowanego, klerycy i wierni świeccy, a pośród nich starsi, rodzice, młodzież i dzieci. Wszyscy oczekują świadectwa Twojej wiary, nadziei i miłości do Boga i Twojego zaangażowania w życie naszego Kościoła diecezjalnego.Życzę Ci, wraz z księżmi, osobami życia konsekrowanego, klerykami i wiernymi świeckimi, byś wsparty łaską Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, podjął to zobowiązujące dzieło posługi biskupiej, z zaufaniem do Tego, który Cię powołał i pewnym modlitewnym wsparciem tych, którym będziesz służył.Polecając osobę Dostojnego Księdza Biskupa Nominata i Jego posługę w naszej Diecezji Dobremu Bogu oraz wstawiennictwu Maryi, Królowej Apostołów, a także Patronów naszej Diecezji i Błogosławionych Męczenników z Pratulina, proszę, aby w drugą Niedzielę Wielkanocną, kończącą Oktawę Świąt Wielkanocnych, zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia, dołączyć do modlitwy wiernych wezwanie w intencji Księdza Biskupa Nominata Grzegorza oraz po Komunii Świętej na głównej Mszy świętej odśpiewać dziękczynne Te Deum.Z pasterskim błogosławieństwem+ Kazimierz GurdaBISKUP SIEDLECKIL. dz. 253/2020Siedlce, dnia 16 kwietnia 2020 r.________________________________Powyższy Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej w niedzielę, 19 kwietnia br., jak również umieścić go w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii. więcej

Życzenia Świąteczne
Moi Drodzy!

Wspólnie z Księdzem Kamilem przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech Zmartwychwstały Pan, obdarza Was pełnią łask, umacnia wiarę i nadzieję, dopomaga wzrastać w miłości. W tym trudnym czasie, napełnia odwagą i siłą, pozwala pokonywać lęki.

Niech zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią, pozwala nam patrzeć z ufnością w przyszłość.

Łączymy się z Wami wszystkimi, a szczególnie z tymi, którzy samotnie będą przezywać te Święta. Pamiętamy o Was w modlitwie.

Wszystkim Szczęść Boże! więcej

Obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
Obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem

w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.Przewodniczący: Przeżywamy niedzielę wielkanocną. Jezus, który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał. On tak dokonał naszego odkupienia. Swoją „śmiercią zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie”. W tym roku radość paschalna jest przysłonięta epidemią koronawirusa. To dlatego, dziś

w naszym domu przeżywamy obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Kościół zachęca, aby nie rezygnować z radosnego przeżywania świąt wielkanocnych. Obecne trudności traktujemy jako znak, jaki Bóg daje ludzkości. Bóg tak przypomina o kruchości naszego ziemskiego życia, które może skrócić złośliwy wirus. On też potrafi zniszczyć wszelkie nasze plany. Posłuszni woli naszego Biskupa i władz państwowych, respektujemy nakaz pozostania w domu. Korzystamy też z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej. Pragniemy z żywą wiarą i nadprzyrodzoną nadzieją przeżywać czas świąteczny. Z pokorą prosimy Boga, aby przerwał panującą epidemię.

Sprawując obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny ożywiamy duchową solidarność z Kościołem powszechnym a zwłaszcza ofiarami koronawirusa i módlmy się za zmarłych. Z wiarą przyjmijmy dobro, które przez ten święty obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny przygotował nam zmartwychwstały Chrystus.Ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.Teraz przewodniczący mówi:Módlmy się:

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz

i królujesz na wieki wieków.Wszyscy: AmenPrzewodniczący

Teraz mówmy wspólnie: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego.Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie, jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.Wszyscy: Amen.

więcej

Słowo do Parafian
Moi Drodzy!

Jutro rozpoczniemy Wielki Tydzień, a od czwartku przeżywać będziemy Triduum Paschalne, najważniejszy czas dla człowieka wierzącego w ciągu całego roku.Wiem, że dla większości z Was, trudno wyobrazić sobie przeżywanie tego czasu, bez udziału we mszy św. i przyjęcia komunii świętej. Mając na uwadze sytuację, w której się znaleźliśmy, ośmielam się gorąco prosić, abyśmy pozostali w domach i uczestniczyli w nabożeństwach, korzystając z mediów. Pozwólmy uczestniczyć tym osobom, które zamówiły intencje mszalne. W telewizji i Internecie będą transmisje nabożeństw. Również z naszego kościoła będziemy transmitować celebracje Triduum Paschalnego oraz msze św. w I i II dzień Świąt. Proszę o wyrozumiałość co do jakości transmisji. Nie dysponujemy profesjonalnym sprzętem do transmisji, będą się one odbywały za pomocą smartfona, więc jakość przekazu może być niezadowalająca. Docierały do mnie głosy, że pomimo nie najlepszej jakości, dobrze jest obejrzeć msze św. z własnego kościoła, dlatego zdecydowaliśmy się na prowadzenie transmisji. Żeby umożliwić udział w mszach św. osobom zamawiającym intencje w I dzień świat będą one o 6.00, 10.00 i 11.00, w II dzień o 9.00, 9.50, 11.00 i 12.00. Jeszcze raz gorąco proszę wszystkich innych o pozostanie w domach.

Informacje o Triduum Paschalnym i transmisjach z naszego kościoła są zamieszczone w ogłoszeniach parafialnych. Proszę się z nimi zapoznać .

Czas Świąt, to także okazja do spotykania się w gronie rodzinnym. Zachowajmy wielką roztropność, pozostańmy w domach i świętujmy w wąskim gronie swoich domowników. Wykażmy się odpowiedzialnością za siebie i innych.

Kolejny raz zachęcam do praktykowania codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Módlmy się o ustanie epidemii, za ludzi, którzy z nią walczą i wszystkich przeżywających bardzo dotkliwie obecny stan. Polecajmy wszystkich chorych.

Każdego dnia polecam Was wszystkich w modlitwie i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się spotkać.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Ksiądz Proboszcz więcej
...::: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] :::...Fotogaleria


Bierzmowanie 2016
własne 2016-09-15
zobacz
Ostatnio dodane informacje

II Niedziela Zwykła
Niedziela Chrztu Pańskiego
Niedziela Śiętej Rodziny
Słowo do wspólnoty parafialnej
III NIedziela Adwentu
List Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy na Adwent
Słowo do wpólnoty parafialnej
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Komunikat Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy w sprawie pomocy ojcom Olatom w Kodniu.
XXXIII Niedziela Zwykła
Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz

 
 
statystyka
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach