Wtorek, 21 września 2021       Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

 

 

 

 

 

Liturgia Słowa na dziś »


Informacje z parafii Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Kalendarz wydarzeń Fotogaleria Serwis KRP Serwis e-KAI

Aktualności parafialne

Słowo do Parafian
Moi Drodzy!

Pozwolę sobie w kilku punktach odnieść się do obecnej sytuacji i funkcjonowania w niej, naszej wspólnoty parafialnej.

1. Przypominam, że obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej i świątecznej. Osoby korzystające z dyspensy, jeśli pozwala im na to stan zdrowia, powinny uczestniczyć w Mszach Św. transmitowanych przez media.

2. W związku z tym, że cały kraj znalazł się w strefie czerwonej, zmieniły się limity osób uczestniczących w Mszach Św. W naszym kościele jednorazowo we Mszy Św. może uczestniczyć 77 osób. Dlatego zmieniamy porządek Mszy Św. niedzielnych i świątecznych. Od jutra Msze Św. w niedzielę o 8, 9, 10, 11,12. Nie będzie Mszy Św. w Pobratymach. Od następnej soboty Msza Św. wieczorowa będzie sprawowana jako niedzielna bądź świąteczna. Ośmielam się zaproponować uczestnictwo w Mszach św.jutro według następującego porządku: 8.00 - Chojeczno Cesarze i Sybilaki, 9.00 - Gałki i Kopcie, 10.00 - Pobratymy i Polków, 11.00 - Proszew i Wólka Proszewska, 12.00 - Nowa Sucha, Stara Sucha i Słuchocin.

3. Zajdą zmiany w sposobie przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych. Nie będzie procesji na cmentarz. Szczegóły znajdziemy w "Ogłoszeniach parafialnych".

4. Odpust zupełny, który zawsze mogliśmy ofiarować w intencji zmarłych w dniach 1-8 listopada, w tym roku możemy zyskiwać przez cały miesiąc listopad. Starajmy się z wielką roztropnością odwiedzać cmentarze unikając dużych zgromadzeń.

5. W "Ogłoszeniach parafialnych" zamieściłem informację o malowaniu kościoła i sprzątaniu.

6. Proszę o modlitwę o ustanie pandemii, za chorych i wszystkich opiekujących się chorymi. Polecam Wszystkich w modlitwie .

Ksiądz proboszcz więcej

Słowo Księdza Proboszcza do wspólnoty parafialnej
Drodzy Parafianie!

Pozwólcie,że w kilku punktach odniosę się do obecnej sytuacji.

1. W dniu dzisiejszym Ksiądz Biskup Ordynariusz, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną udzielił dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej. Przypomina jednak o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. poprzez media i zachęca do ewentualnego udziału w dni powszednie, kiedy jest mniej osób.

2. Obecnie nasza parafia znajduje się w strefie żółtej. W związku z tym, jednorazowo w naszym kościele może uczestniczyć we Mszy Św. 135 osób. Na razie nie ulega zmianie porządek Mszy Św. niedzielnych, nie będzie także transmisji Mszy św. z kościoła. Jeśli sytuacja będzie się zmieniać, będziemy odpowiednio reagować.

3. Przypominam o obowiązku zasłania ust i nosa. Na stoliku obok prasy znajduje się płyn do dezynfekcji, możemy z niego korzystać. Starajmy się zachować odstępy.

4. Komunię Świętą możemy przyjmować do ust oraz na rękę. Jeśli będziemy rozdawać Komunię Św. wspólnie z ks. Kamilem, proszę, aby w pierwszej kolejności do ks. Kamila podchodziły osoby chcące przyjąć Komunię św. na rękę. Jeśli sam będę udzielał Komunii św. to również jako pierwsze niech podchodzą osoby chcące przyjąć Komunię św. na rękę.

5. Jeśli w naszej wspólnocie znalazłyby się osoby przebywające w izolacji domowej bądź na kwarantannie, bardzo proszę, aby przyjść im z pomocą ( zrobienie zakupów, wykupienie leków itp.) z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych.

6. Gorąco proszę, abyśmy modlili się o ustanie pandemii, a także za ludzi chorych i całą służbę zdrowia. Polecajmy te intencje w modlitwie różańcowej, prosząc o wstawiennictwo Matki Bożej patronki naszej parafii i całej Ojczyzny.

Całą naszą wspólnotę parafialną obejmuję swoją modlitwą i wszystkim błogosławię.

Ksiądz proboszcz więcej

XXIX Niedziela Zwykła
Dzisiejsza rozmowa uczniów faryzeuszów i zwolenników Heroda z Jezusem jest jednym z najbardziej politycznych fragmentów Ewangelii. Widoczne są w niej przynajmniej dwie płaszczyzny: obydwie delikatne i budzące silne emocje. Pierwsza: finansowa – dotyczy bowiem pieniędzy, czyli podatków, które Jezus nakazuje płacić oraz druga: wprost polityczna – gdyż dotyczy rzymskiej zwierzchności nad Palestyną, którą to zwierzchność Jezus pośrednio uznaje, każąc oddać Cezarowi, to co należy do Cezara. Czy Jezus nakazuje całkowite poddanie się wszelkiej władzy ziemskiej? Można by tak sądzić, gdyby nie druga część wypowiedzi: oddajcie Bogu to, co należy do Boga, przy czym Jezus nie precyzuje wprost, co należy Bogu oddać. Bogu przede wszystkim należy się chwała i oddanie boskiej czci. więcej

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarny
Mając na uwadze zwiększającą się gwałtownie liczbę zakażeń koronawirusem i wprowadzone przez władze państwowe nowe obostrzenia sanitarne, dotyczące również udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. z 2020 poz. 1829), a także w oparciu o Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października br. niniejszym informuję, że:Od dnia 17 października br. na mocy powyższego Rozporządzenia § 1 p. 6 b zostaje wprowadzony przepis, że „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się:1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1 z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”W związku z powyższymi ograniczeniami, jak również mając na uwadze dobro duchowe wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam – do odwołania – ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie.2.Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane nie jest grzechem. Jednocześnie zobowiązuję osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie. Zachęcam – przy zachowaniu roztropności i wszystkich zaleceń sanitarnych – do udziału w Eucharystii w dni powszednie, kiedy gromadzi się zazwyczaj mniejsza ilość wiernych niż w niedzielę.3. Przypominam, o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta. Maseczek lub przyłbic winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych, zarówno duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.4. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, jeżeli o to proszą. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.5. W kwestii sakramentu pokuty przypominam, że właściwym miejscem jego sprawowania jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.6. Mając na uwadze bezpieczeństwo kapłanów i wiernych zalecam, aby na czas, gdy parafie znajdują się w obszarze objętym strefą czerwoną, zostały zawieszone spotkania wszystkich grup parafialnych, odbywające się w salkach duszpasterskich.7. Informacje dotyczące organizowania na cmentarzach nabożeństw czy liturgii w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zostaną podane w odrębnym komunikacie.Bardzo proszę – w duchu odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób – o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych zaleceń. Proszę jednocześnie o ufną modlitwę, szczególnie przez przyczynę Matki Bożej Różańcowej i naszych Błogosławionych Męczenników z Pratulina, o powrót do zdrowia kapłanów oraz wiernych naszej diecezji zakażonych koronawirusem, o radość nieba dla zmarłych i pociechę dla ich najbliższych, a także o siły fizyczne i duchowe dla wszystkich, którzy poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej, a zwłaszcza dla pracowników służby zdrowia. Niech nadal w naszych kościołach, po każdej Mszy św., zanoszona będzie błagalna Suplikacja „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…”, a do modlitwy wiernych zostanie dołączone wezwanie o ustanie epidemii.Z pasterskim błogosławieństwem+ Kazimierz GurdaBISKUP SIEDLECKIL. dz. 881/2020Siedlce, dnia 17 października 2020 r.________________________________Powyższy komunikat należy przekazać do wiadomości wiernym, zarówno podczas sprawowanych Mszy św. w dniu 18 października br., jak również umieścić je w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii.

więcej

XXVIII Niedziela Zwykła
W niebie będzie pięknie i radośnie. Bo będzie to miejsce przygotowane przez dobrego Boga. Dlatego już od czasów Starego Testamentu przebywanie w niebie przedstawiano jako wykwintną ucztę: „ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win” (Iz 25, 6), o czym przypomniało dzisiejsze pierwsze czytanie. W Nowym Testamencie zapowiedzią uczty eschatologicznej jest Eucharystia. Na ucztę tę zaprasza sam Pan Jezus: „przyjdźcie do mnie wszyscy…”; „bierzcie i jedzcie…”; „bierzcie i pijcie…”. więcej
...::: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] :::...Fotogaleria


Bierzmowanie 2016
własne 2016-09-15
zobacz
Ostatnio dodane informacje

X Niedziela Zwykła
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
VI Niedziela Wielkanocna
V Niedziela Wielkanocna
IV Niedziela Wielkanocna
III Niedziela Wielkanocna
II Niedziela Wielkanocna
Niedziela Zmartwychwstania
Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz

 
 
statystyka
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach