Niedziela, 20 września 2020       Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

 

 

 

 

 

Liturgia Słowa na dziś »


Informacje z parafii Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Kalendarz wydarzeń Fotogaleria Serwis KRP Serwis e-KAI

Aktualności parafialne

Słowo do Parafian
Moi Drodzy!

Jutro rozpoczniemy Wielki Tydzień, a od czwartku przeżywać będziemy Triduum Paschalne, najważniejszy czas dla człowieka wierzącego w ciągu całego roku.Wiem, że dla większości z Was, trudno wyobrazić sobie przeżywanie tego czasu, bez udziału we mszy św. i przyjęcia komunii świętej. Mając na uwadze sytuację, w której się znaleźliśmy, ośmielam się gorąco prosić, abyśmy pozostali w domach i uczestniczyli w nabożeństwach, korzystając z mediów. Pozwólmy uczestniczyć tym osobom, które zamówiły intencje mszalne. W telewizji i Internecie będą transmisje nabożeństw. Również z naszego kościoła będziemy transmitować celebracje Triduum Paschalnego oraz msze św. w I i II dzień Świąt. Proszę o wyrozumiałość co do jakości transmisji. Nie dysponujemy profesjonalnym sprzętem do transmisji, będą się one odbywały za pomocą smartfona, więc jakość przekazu może być niezadowalająca. Docierały do mnie głosy, że pomimo nie najlepszej jakości, dobrze jest obejrzeć msze św. z własnego kościoła, dlatego zdecydowaliśmy się na prowadzenie transmisji. Żeby umożliwić udział w mszach św. osobom zamawiającym intencje w I dzień świat będą one o 6.00, 10.00 i 11.00, w II dzień o 9.00, 9.50, 11.00 i 12.00. Jeszcze raz gorąco proszę wszystkich innych o pozostanie w domach.

Informacje o Triduum Paschalnym i transmisjach z naszego kościoła są zamieszczone w ogłoszeniach parafialnych. Proszę się z nimi zapoznać .

Czas Świąt, to także okazja do spotykania się w gronie rodzinnym. Zachowajmy wielką roztropność, pozostańmy w domach i świętujmy w wąskim gronie swoich domowników. Wykażmy się odpowiedzialnością za siebie i innych.

Kolejny raz zachęcam do praktykowania codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Módlmy się o ustanie epidemii, za ludzi, którzy z nią walczą i wszystkich przeżywających bardzo dotkliwie obecny stan. Polecajmy wszystkich chorych.

Każdego dnia polecam Was wszystkich w modlitwie i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się spotkać.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Ksiądz Proboszcz więcej

Słowo księdza proboszcza
Moi Drodzy!

Sytuacja, w której się znajdujemy jest wyjątkowa. Nikt z nas nie sądził, że tegoroczny Wielki Post i Święta Zmartwychwstania będziemy przeżywać w takich okolicznościach. Skłania nas to, do refleksji co jest w naszym życiu najważniejsze. Widzimy, że rozwój technologii, medycyny i wielkość człowieka niewiele znaczą.

Zostaliśmy poddani licznym rygorom. Dotyczą one także naszego życia religijnego. Nigdy nie przypuszczałem, że jako ksiądz będę Was prosił, abyście w niedzielę pozostali w domach i uczestniczyli we mszy św. za pośrednictwem mediów. Uczyńmy to w trosce o zdrowie własne i naszych bliźnich. Bardzo proszę, aby stosować się do poleceń wydanych przez władze państwowe. Dotyczy to także udziału we mszy św. Proszę, aby w niedzielnej mszy św. uczestniczyli tylko ci, którzy zamówili intencję i aby nie została przekroczona liczba 5 osób. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że będę musiał odmówić komuś wejścia do kościoła.

Zapewne sytuacja w jakiej się znajdujemy rodzi u niektórych obawy i lęk. Pan Bóg daje nam nadzieję i siłę. W najbliższą niedzielę czytać będziemy ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. Jak widać Bóg nawet z sytuacji, która wydaje się nieodwracalna potrafi wyprowadzić dobro, jeśli głęboko w to wierzymy. Zwracam się z prośbą do wszystkich o modlitwę. Odmawiajmy w naszych domach i rodzinach o godz. 20.30 różaniec w intencji służby zdrowia, chorych, zmarłych oraz o ustanie epidemii. Bądźmy zjednoczeni w modlitwie z biskupami, kapłanami i wielką rzeszą ludzi. Prośmy Pana Boga przez wstawiennictwo Maryii, patronki naszej Ojczyzny i parafii.

Przypominam, że każdego dnia od godz. 8.30 do 17.00 jest wystawiony w kościele Najświętszy Sakrament, wejdźmy na chwilę adoracji. Dziękuję wszystkim, którzy nawiedzają kościół.

W dni powszednie od 16.30 do 17.00 pełnię dyżur w konfesjonale. Gdyby, ktoś chciał skorzystać ze spowiedzi w innym czasie, proszę o kontakt telefoniczny.

Nie będzie zorganizowanego dnia wyjazdu do chorych przed świętami. Gdyby ktoś chciał skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o kontakt telefoniczny.

Informacje dotyczące przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych przekażę w późniejszym czasie.

Każdego dnia polecam Was wszystkich w modlitwie.

Mam nadzieję, że niedługo, będziemy mogli spotkać się na wspólnej modlitwie.

Serdecznie wszystkich Was pozdrawiam i życzę zdrowia.

ks. proboszczwięcej

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

na czas trwającej epidemii koronawirusa

oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Trwająca w naszej Ojczyźnie sytuacja i wprowadzony stan epidemii sprawiają,

że niemożliwe jest prowadzenie pracy duszpasterskiej, tak jak to się dzieje w zwyczajnych warunkach. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo każdego człowieka konieczne jest dostosowanie się do wymogów prawa państwowego oraz zaleceń władz kościelnych, mimo,

że jest to bolesne i często niesie wiele trudności.

            Bardzo dziękuję wszystkim Księżom za zrozumienie powagi sytuacji, solidarność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, organizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu

w ciągu dnia i dyżur w konfesjonale, a także za umożliwienie wiernym łączności z kościołem parafialnym poprzez transmisje za pośrednictwem Internetu Mszy św. i nabożeństw oraz różnych form rekolekcji i konferencji. Wiernym Świeckim zaś wyrażam wdzięczność za modlitwę oraz za wyrozumiałość i współpracę w tym, byśmy mogli zminimalizować niebezpieczeństwo rozszerzania się epidemii.

             W dniu 19 marca i 25 marca br., na polecenie Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret w sprawie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. Dnia 21 marca br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowała wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W oparciu o te dokumenty, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 522), podtrzymując decyzje zawarte w poprzednich zarządzeniach, postanawiam, co następuje:

1. Ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane udzielona wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej oraz przebywającym na jej terytorium, obowiązuje do odwołania. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie przypominam, że wierni korzystający z dyspensy są zobowiązani do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.2. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę, dlatego bardzo proszę, aby Msze św. były sprawowane jedynie z ewentualnym uczestnictwem osób związanych

z intencją danej Mszy św. (maksymalnie 5 osób). Na drzwiach kościoła należy wywiesić stosowną informację.3. W związku z powyższym bardzo proszę o jednoczenie się na modlitwie poprzez środki społecznego przekazu. Wyrażam wdzięczność wszystkim duszpasterzom, którzy zatroszczyli się o organizację transmisji Mszy św. ze swoich kościołów parafialnych

i zalecam - w miarę możliwości - o organizowanie takich transmisji w pozostałych kościołach.4. Msze św. mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i cmentarnych. W domach zakonnych Msze św. mogą się odbywać jedynie bez udziału wiernych świeckich.5. W ciągu dnia kościoły powinny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, zalecam, aby zawiesić tradycyjne comiesięczne i przedświąteczne wizyty u chorych. Pamiętać jednak trzeba o tym, że gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia sakramentów św., kapłan nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. Kapelani w szpitalach winni stosować się rygorystycznie do zarządzeń władz szpitalnych.7. Na tablicach ogłoszeń, na drzwiach kościoła, na stronach internetowych oraz

w mediach społecznościowych należy umieścić stosowne informacje o możliwości korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.8. Stosownie do norm zawartych w kan. 964 § 1-2 KPK właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). Sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, bez wątpienia stanowi ową uzasadnioną przyczynę odstępstwa od przywołanego przepisu prawa. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.9. Informuję, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, przechodzącym kwarantannę, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 19 marca 2020 r.). Szczegółowe warunki zyskania tego odpustu są zawarte w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, zamieszczonym na stronie internetowej naszej diecezji.10. Odnośnie celebracji obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego należy stosować się do norm zawartych we „Wskazaniach Biskupa Siedleckiego dotyczących Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Nie należy zatem wprowadzać własnych inicjatyw duszpasterskich i pobożnościowych.

11. Udział wiernych w celebracji Triduum Paschalnego, jak i adoracji przy tzw. Ciemnicy

i Grobie Pańskim jest ograniczona przepisami państwowymi (maksymalnie 5 osób, poza sprawującymi posługę).12. W parafiach nie należy błogosławić wody w Wielką oraz organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku obrzęd ten ma mieć charakter liturgii domowej, modlitwa błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny powinna być poprowadzona przez ojca lub matkę, ewentualnie inną dorosłą osobę (tekst modlitwy znajduje się w załączniku nr 2). Proszę Księży Proboszczów o rozpowszechnienie tego tekstu wśród parafian.Trwając na modlitwie i ufając w Boże miłosierdzie wszystkim z serca błogosławię.BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 227/2020

Siedlce, dnia 26 marca 2020 r.

więcej

Informacje parafialne
Przypominam, że ks. biskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia we mszy św. Pierwszeństwo uczestnictwa dajmy osobom, które zamówiły intencje mszalne. Korzystajmy z transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych.

W każdy dzień powszedni kościół jest otwarty do godz. 17.00 i można przyjść na indywidualną modlitwę. Otwarte są boczne drzwi.

Od 16.30 do 17.00 pełnię dyżur w konfesjonale jest więc okazja by skorzystać ze spowiedzi.

Zachęcam bardzo do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30. Prośmy dobrego Boga o ustanie epidemii oraz polecajmy tych wszystkich, którzy z nią walczą. więcej

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego
Zarządzenie Biskupa SiedleckiegoKAZIMIERZA GURDYw związku z wprowadzeniem w Polscestanu zagrożenia epidemicznegoKościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta obejmuje zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji,

a w każdej decyzji realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia.Mając zatem na uwadze wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego, do których przestrzegania – w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych – jesteśmy zobowiązani, zarządzam co następuje:1. Udzielam wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej

i w uroczystości – do odwołania, i zachęcam do pozostania w domu.2. Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych.3. W związku z ograniczeniem przewidzianej w rozporządzeniach organów państwowych maksymalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym, zarządzam, że we wszystkich Mszach św. może brać udział maksymalnie 50 osób (licząc duchowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny.4. Zawieszam wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec i inne), a uwzględniając związane z nimi bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.5. Proszę, aby w kościołach była zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.6. Proszę i zachęcam księży, aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.7. Zalecam, aby w kościołach – bez udziału wiernych – osoby konsekrowane i duchowni, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godz. 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a wiernych świeckich proszę, aby w tym samym czasie

i w tych samych intencjach w swoich rodzinach modlili się na różańcu.8. Zarządzenie powyższe, wraz z wcześniejszymi postanowieniami, obowiązuje do odwołania. Proszę jednocześnie o śledzenie stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Siedleckiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina, i z serca błogosławię.BISKUP SIEDLECKIL. dz. 209/2020Siedlce, dnia 14 marca 2020 r.________________________________Powyższe zarządzenie wraz z zarządzeniem z dnia 12 marca br. należy niezwłocznie przekazać do wiadomości wiernym, zarówno podczas sprawowanych Mszy św., jak również umieścić je w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii. więcej
...::: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] :::...Fotogaleria


Bierzmowanie 2016
własne 2016-09-15
zobacz
Ostatnio dodane informacje

XXV Niedziela Zwykła
XXIV NIedziela Zwykła
XXIII Niedziela Zwykła
XXII Niedziela Zwykła
XXI NIedziela Zwykła
XIX Niedziela Zwykła
XVII Niedziela Zwykła - odpust ku czci św. Krzysztofa
XVI Niedziela Zwykła
XV Niedziela Zwykła
XIII Niedziela Zwykła
Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz

 
 
statystyka
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach