Czwartek, 29 października 2020       Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii

 

 

 

 

 

Liturgia Słowa na dziś »


Informacje z parafii Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Kalendarz wydarzeń Fotogaleria Serwis KRP Serwis e-KAI

Aktualności parafialne

Słowo do wspólnoty parafialnej
Moi Drodzy!

W kilku słowach odniosę się do obecnej sytuacji, pozwólcie, że uczynię to w punktach.

1. Od najbliższej niedzieli 17 maja, zmienia się liczba osób mogących uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła.

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych, limit wynosi 1 osobę na 10 metrów kwadratowych. W naszym kościele we Mszy św., będą mogły uczestniczyć 54 osoby. Nie wliczamy: księży oraz osób posługujących w czasie liturgii ( ministranci, osoby czytające, schola, panowie kościelny i organista).

2. W celu zachowania w kościele odpowiedniego dystansu, tak jak do tej pory, będą rozłożone kartki. Proszę zajmować miejsca, tam gdzie będą się one znajdowały.

Gorąco proszę, abyśmy zajmowali miejsca po obu stronach kościoła.

3. Przepisy, nie regulują liczby osób uczestniczących we Mszy św. na zewnątrz kościoła. Osoby będące na zewnątrz, powinny zachować wymaganą od siebie odległość 2 metrów.

4. Uczestniczący w Mszy św. wewnątrz jak i na zewnątrz, powinni mieć zakryte usta i nos.

5. Nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa dotycząca udziału we Mszy św. niedzielnej. Osoby korzystające z dyspensy mają obowiązek uczestniczenia w transmisji Mszy św. " na żywo", a nie z odtworzenia. Uczestnicząc w transmisji powinniśmy zachowywać się tak, jak podczas Mszy św. w kościele ( nie wykonujemy w tym czasie, żadnych innych czynności), wzbudzamy w sobie wolę przyjęcia Pana Jezusa w komunii św., tzw. komunia św. duchowa. Komunia św. duchowa, nie jest równoznaczna z przyjęciem komunii św. sakramentalnej.

6. Do czasu obowiązywania dyspensy, będziemy transmitować niedzielną Mszę św. z naszego kościoła. W miesiącu maju transmitujemy Mszę św. o godz.12.00.

7. Przypominam, że mamy obowiązek przystąpienia do spowiedzi i przyjęcia komunii św. w okresie wielkanocnym. Od tego obowiązku nie ma dyspensy.Spowiedź w każdy dzień powszedni od 16.30 do 17.00, przed Mszą św., oraz w niedzielę podczas każdej Mszy św.

8. Nadal niedzielne Msze św. w naszej parafii o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00. Chodzi o to, aby jak największa liczba osób mogła w nich uczestniczyć. Propozycje udziału poszczególnych wiosek podawane są w Ogłoszeniach parafialnych. Przypominam, że sobotnia Msza św, celebrowana o godz. 18.00 może być potraktowana jako Msza św. niedzielna.

9. Osoby korzystające z dyspensy od niedzielnej Mszy św., zachęcam do udziału we Mszy św. w dni powszednie, kiedy jest mniej ludzi. Chodzi o to, abyśmy nie tracili kontaktu ze wspólnota parafialną i życiem sakramentalnym.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Codziennie w modlitwie polecam całą naszą wspólnotę parafialną Panu Bogu.

Niech Patronka naszej parafii, Najświętsza Maryja Królowa Polski, otacza nas swoją opieką.

Ksiądz Proboszcz więcej

Zsady uczestniczenia w Mszy Świętej
1)Przypominam, że do odwołania, obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od uczestniczenia we mszy św. niedzielnej. Można korzystać z transmisji telewizyjnych czy Internetowych. Korzystając z nich, należy pamiętać, że powinniśmy korzystać z nich " na żywo", a nie, z odtworzenia.

2)Jak wiemy, zostały zmienione, zasady dotyczące liczby osób uczestniczących we mszy św. W naszym kościele, wewnątrz może uczestniczyć 36 osób. Do tej liczby, nie włącza się: sprawujących liturgię, służby liturgicznej, osób czytających, śpiewających p. Organisty. W kościele, będą rozłożone białe kartki. Pomogą nam one zająć odpowiednie miejsca i zachować odstępy. Proszę, aby zajmować miejsca tam, gdzie będą rozłożone kartki i zachować odstępy między sobą.

3) Wstęp na chór, ma tylko p.Organista i osoby śpiewające. Nie ma tam, zbyt wiele miejsca, stąd trudno byłoby zachować, wymagane od siebie odstępy.

4) Przepisy nie określają, liczby osób uczestniczących we mszy św., które przebywają na zewnątrz kościoła. Należy tylko zachować między osobami odstęp 2 metrów.

Będą włączone głośniki na zewnątrz, jeśli ktoś zechce wziąć udział, we mszy św. przebywając na zewnątrz, będzie to możliwe. Przypominam, że wszyscy, zarówno będący wewnątrz kościoła, jak i na zewnątrz powinni mieć zakryte usta i nos.

5) Chcąc umożliwić, jak największej liczbie osób, udział we mszy św., będą one sprawowane w niedzielę o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00.

6) W celu uniknięcia sytuacji, że na jednej mszy św. będzie bardzo dużo wiernych, a na innych znikoma ilość, ośmielam się zaproponować, aby na konkretne godziny, przybyli mieszkańcy wybranych wiosek, z zaznaczeniem, że zawsze pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję mszalną.

Na najbliższą niedzielę 10 maja proponuję następujący porządek:

godz. 8.00 - Polków Daćbogi i Pobratymy

godz. 9.00 - Chojeczno Cesarze i Sybilaki

godz. 10.00 - Nowa i Stara Sucha, Słuchocin

godz. 11.00 - Gałki i Kopcie

godz. 12.00 Wólka Proszewska i Proszew

Porządek na następną niedzielę podam w ogłoszeniach.

7) Od soboty 2 maja, w każdą sobotę do odwołania, msza św. o godz. 18.00 będzie sprawowana, jako msza św. niedzielna. Będą czytania mszalne z niedzieli i kazanie. Osoby, które będą uczestniczyły we mszy św. w sobotę o godz. 18.00, będą mogły ją traktować, jak mszę św. niedzielną.

8) Bardzo proszę, o wyrozumiałość i zastosowanie się do przedstawionych zasad.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i błogosławię.

Ksiądz Proboszcz więcej

I Komunia Święta
W dniu dzisiejszym, Ksiądz Biskup wydał zarządzenie dotyczące I Komunii Św. w naszej diecezji.

Zgodnie z nim, zaplanowana na dzień 16 maja, uroczystość I Komunii Św. w naszej parafii , nie odbędzie się w tym terminie. Kiedy tylko, będzie można spotkać się z rodzicami dzieci I komunijnych, ustalimy wspólnie inny termin, tej uroczystości. W dniu dzisiejszym, trudno jest powiedzieć, kiedy będzie to możliwe. Z uwagą będziemy śledzić,zarządzenia władz państwowych i zgodnie z nimi podejmować decyzje. Wiem, że ta decyzja niesie ze sobą liczne niedogodności. Przepraszam za nie, ale obecna sytuacja jest niezależna, od nikogo z nas. Poniżej publikuję tekst zarządzenia Księdza Biskupa.

Ksiądz Proboszcz

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

dotyczące Pierwszej Komunii św.

w trwającym stanie epidemicznym

Mając na uwadze zbliżający się czas - zaplanowanych w parafiach na maj i czerwiec - uroczystości Pierwszej Komunii św. i obchodów rocznicy Pierwszej Komunii św., jak również kierowane liczne zapytania i wątpliwości w tej sprawie w związku z trwającym stanem epidemicznym, w nawiązaniu do mojego Komunikatu z dnia 24 marca br., gdzie zostało podane,

iż planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych, postanawiam, że:

1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ich najbliższych oraz aktualne rozporządzenia władz państwowych, do czasu przywrócenia przez kompetentne organy państwowe zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych nie można przeprowadzać spotkań formacyjnych z dziećmi i rodzicami oraz organizować uroczystości pierwszokomunijnych i rocznicy Pierwszej Komunii św.

2. W obecnej sytuacji trwającej epidemii i obowiązującego rozporządzenia o zamknięciu szkół do dnia 26 kwietnia br. należy odwołać wszystkie zaplanowane terminy Pierwszej Komunii św., jakie miały odbyć się w pierwszej połowie maja br.

3. Na prośbę rodziców można termin Pierwszej Komunii św. przenieść na okres powakacyjny. Jeżeli jednak nastąpi otwarcie szkół i powrót do nich dzieci - po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami i uwzględnieniu obowiązujących przepisów państwowych dotyczących ilości wiernych gromadzących się w kościołach – można podjąć decyzję o zorganizowaniu uroczystości Pierwszej Komunii św. jeszcze przed wakacjami. Należy przy tym jednak pamiętać o wyznaczeniu odpowiedniego czasu na bezpośrednie przygotowanie dzieci do sakramentu spowiedzi i Komunii św.

4. Bardzo proszę, aby rodzice – ze względu na brak możliwości wspólnych spotkań

w kościele z księżmi i katechetami – przygotowywali swoje dzieci do Pierwszej spowiedzi i Komunii św. poprzez rodzinną modlitwę, wyjaśnianie prawd wiary

i katechezę domową. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny.

Z pasterskim błogosławieństwemBISKUP SIEDLECKI

L. dz. 255/2020

Siedlce, dnia 18 kwietnia 2020 r.

więcej

Komunikat Księdza Biskupa o mianowaniu ks. Grzegorza Sychodolskiego biskupem pomocniczym
Komunikat Biskupa SiedleckiegoKAZIMIERZA GURDY o mianowaniuks. kanonika Grzegorza Suchodolskiegobiskupem pomocniczym Diecezji SiedleckieCzcigodni Księża,Osoby Życia Konsekrowanego, Klerycy,Drodzy Bracia i Siostry!Przez wiele miesięcy, od czerwca ubiegłego roku – po mianowaniu Księdza Biskupa Piotra Sawczuka Biskupem diecezjalnym w Drohiczynie – Kościół Siedlecki modlił się o nowego biskupa pomocniczego. Nasze modlitwy zostały wysłuchane.Radosna informacja o mianowaniu przez Ojca Świętego Franciszka nowego biskupa pomocniczego dla Diecezji Siedleckiej została podana przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce w czwartek, 16 kwietnia br. Nowym biskupem pomocniczym naszej Diecezji, ze stolicą tytularną Mesarfelta, został mianowany Ksiądz Kanonik Grzegorz Suchodolski, proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedleckiego.Ksiądz Biskup Grzegorz urodził się i wychowywał w Łukowie. Środowisko rodzinne, tworzone przez rodziców Mariannę i Hieronima, i środowisko parafialne – najpierw parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie Przemienienia Pańskiego w Łukowie – umacniało w nim wiarę w Boga, miłość do Kościoła i pozwoliło odkryć powołanie do kapłaństwa. Wartości którymi żył, pogłębił w czasie przygotowania do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1988 roku przez posługę Biskupa Jana Mazura i od 32 lat należy do prezbiterium Kościoła Siedleckiego. Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach oraz jako proboszcz w parafii Kopcie i w parafii katedralnej w Siedlcach.Najbardziej jednak Ksiądz Biskup Grzegorz znany jest w naszym Kościele diecezjalnym, w Kościele w Polsce i w świecie, z zaangażowania w duszpasterstwo młodzieży, a szczególnie w przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Tej pracy poświęcił 21 lat swego kapłańskiego życia. Jako dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, przygotowywał i koordynował pobyt Polaków w czterech spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, trzech z Benedyktem XVI i dwóch z papieżem Franciszkiem.Księże Biskupie Grzegorzu! Serdecznie gratulujemy decyzji Ojca Świętego Franciszka i dziękujemy za podjęcie się biskupiej posługi w czasach, w których świat i Kościół, cierpi nie tylko z powodu epidemii koronawirusa, ale także z powodu wirusa laicyzacji, jaki dotyka serc ludzi wierzących, szczególnie młodzieży i próbuje zniszczyć w nich wiarę w Boga oraz zachwiać w nich przynależność do Chrystusowego Kościoła. Twoje wieloletnie doświadczenie pracy duszpasterskiej z młodzieżą będzie Ci zapewne pomocne w posłudze biskupiej w naszej Diecezji. Z nadzieją patrzą więc na Twoją posługębiskupią wszyscy: księża, osoby życia konsekrowanego, klerycy i wierni świeccy, a pośród nich starsi, rodzice, młodzież i dzieci. Wszyscy oczekują świadectwa Twojej wiary, nadziei i miłości do Boga i Twojego zaangażowania w życie naszego Kościoła diecezjalnego.Życzę Ci, wraz z księżmi, osobami życia konsekrowanego, klerykami i wiernymi świeckimi, byś wsparty łaską Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, podjął to zobowiązujące dzieło posługi biskupiej, z zaufaniem do Tego, który Cię powołał i pewnym modlitewnym wsparciem tych, którym będziesz służył.Polecając osobę Dostojnego Księdza Biskupa Nominata i Jego posługę w naszej Diecezji Dobremu Bogu oraz wstawiennictwu Maryi, Królowej Apostołów, a także Patronów naszej Diecezji i Błogosławionych Męczenników z Pratulina, proszę, aby w drugą Niedzielę Wielkanocną, kończącą Oktawę Świąt Wielkanocnych, zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia, dołączyć do modlitwy wiernych wezwanie w intencji Księdza Biskupa Nominata Grzegorza oraz po Komunii Świętej na głównej Mszy świętej odśpiewać dziękczynne Te Deum.Z pasterskim błogosławieństwem+ Kazimierz GurdaBISKUP SIEDLECKIL. dz. 253/2020Siedlce, dnia 16 kwietnia 2020 r.________________________________Powyższy Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej w niedzielę, 19 kwietnia br., jak również umieścić go w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii. więcej

Życzenia Świąteczne
Moi Drodzy!

Wspólnie z Księdzem Kamilem przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech Zmartwychwstały Pan, obdarza Was pełnią łask, umacnia wiarę i nadzieję, dopomaga wzrastać w miłości. W tym trudnym czasie, napełnia odwagą i siłą, pozwala pokonywać lęki.

Niech zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią, pozwala nam patrzeć z ufnością w przyszłość.

Łączymy się z Wami wszystkimi, a szczególnie z tymi, którzy samotnie będą przezywać te Święta. Pamiętamy o Was w modlitwie.

Wszystkim Szczęść Boże! więcej
...::: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] :::...Fotogaleria


Bierzmowanie 2016
własne 2016-09-15
zobacz
Ostatnio dodane informacje

Słowo do Parafian
Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarny
XXIX Niedziela Zwykła
Słowo Księdza Proboszcza do wspólnoty parafialnej
XXVIII Niedziela Zwykła
XXVII Niedziela Zwykła
XXVI Niedziela Zwykła
XXV Niedziela Zwykła
XXIV NIedziela Zwykła
XXIII Niedziela Zwykła
Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz

 
 
statystyka
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach